Giá

1.989.000 đ

Khoảng thời gian

2 ngày 1 đêm

Loại tour

Tour đặc biệt