Giá

22.590.000 đ

Khoảng thời gian

7 ngày 6 đêm

Loại tour

Tour đặc biệt