Giá

65.000.000 đ

Khoảng thời gian

9 ngày 8 đêm

Loại tour

Tour đặc biệt