Giá

11.500.000 đ

Khoảng thời gian

5 ngày 4 đêm

Loại tour

Tour đặc biệt