Giá

74.000.000 đ

Khoảng thời gian

10 ngày 9 đêm

Loại tour

Tour đặc biệt