Giá

3.900.000 đ

Khoảng thời gian

3 ngày 2 đêm

Loại tour